FTP

Foiled Twisted Pair - pri káblových systémoch: kábel pozostávajúci krútených párov vodičov tienených fóliou

File Transfer Protocol - v internete: štandardný komunikačný protokol slúžiaci na najjednoduchší prenos súborov medzi počítačmi v internete. Je to palikačný protokol využívajúci štandardy protokolu TCP/IP a najčastejšie sa používa na "upload" súborov z počítača pripojeného na internet na server, a takisto na "download" súborov z webového servra do počítača

» Slovník informatiky a techniky