FSB

Front Side Bus

» Slovník informatiky a techniky