DVD, DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW

Digital Versatile Disc - digitálny univerzálny disk, veľkokapacitné optické pamäťové médium, podobne ako CD, ale s kapacitou až 8,5 GB. Používa sa v počítačoch, no najmä v spotrebnej elektronike (videozáznamy, kvalitnejšie audiozáznamy). Existujú rôzne štandardy umožňujú aj zapisovanie a prepisovanie, no nie sú, na rozdiel od CD, vzájomne kompatibilné.

» Slovník informatiky a techniky