DPZ

Remote Sensing - Diaľkový prieskum zeme - systémy pre diaľkový prieskum zeme sa používajú k uchovávaniu, spracovávaniu a interpretácii digitálnych leteckých a kozmických snímkov. Vyznačujú sa prepracovanými metódami matematického spracovania a klasifikácie snímok.

» Slovník informatiky a techniky