DNS

Domain Name System - Domain Name Service označuje sa ňou server (DNS server) alebo program, ktorý obsluhuje siete s protokolom TCP/IP. Prevádza názvy domén na číselné IP adresy a naopak, napr. názov domény www.abc.sk by mohol zmeniť na 123.45.56.78

» Slovník informatiky a techniky