Dial-up

vytáčaná linka - predstavuje pojem používaný najmä v súvislosti s pripájaním sa do internetu či podnikovej siete, prostredníctvom klasickej telefónnej linky a modemu.

» Slovník informatiky a techniky