DAS

Direct Attached Storage - priamo pripojená pamäť - zálohovacie zariadenie
DAS je najbežnejšie riešenie pripojenia pamäťových zariadení. Denne sa s ním stretávame v kancelárskych počítačoch, notebookoch a vo väčšine serverov. Centrálna jednotka a pamäťové zariadenia sú spojené priamo v jednom zariadení.

» Slovník informatiky a techniky