CIO

Chief Information Officer - riaditeľ zodpovedný za informatiku

» Slovník informatiky a techniky