CEO

Chief Executive Officer - generálny riaditeľ

» Slovník informatiky a techniky