CD-RW

CD-Rewritable - typ kompaktného disku, na ktorý je možné viacnásobne zaznamenávať údaje. Údaje na tento typ disku môžu byť zaznamenané, následne vymazané a iné údaje môžu byť opäť zaznamenané.

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

» Slovník informatiky a techniky