Browser

Internetový prehliadač
- počítačový program, ktorý zobrazí textovú a grafickú informáciu v jazyku HTML na obrazovku počítača v čitateľnej podobe. Najrozšírenejšími prehliadačmi sú Internet Explorer (súčasť operačného systému Windows) a Mozilla Firefox

» Slovník informatiky a techniky