Bit

Binary digit
- binárne číslo, základná jednotka digitálnej informácie (jednotka/nula)

» Slovník informatiky a techniky