3D grafika

Sú všetky obrazové informácie o bodoch, alebo krivkách, ktoré počítač súradnicovo ukladá do trojrozmernej plochy (priestorovo).

» Slovník informatiky a techniky