2D grafika

Sú všetky obrazové informácie o bodoch, alebo krivkách, ktoré počítač súradnicovo ukladá do dvojrozmernej plochy.

» Slovník informatiky a techniky