Backbone

Chrbtica
tu označuje hlavnú časť diaľkovej dátovej siete

» Slovník informatiky a techniky