WAN

Wide Area Network - prepojené LAN siete vytvárajúce rozsiahlejšiu sieť - WAN sieť, za WAN sieť sa obvykle považuje sieť s rozlohou minimálne niekoľkých kilometrov

» Slovník informatiky a techniky