B2C

Business To Consumer
- obchodné vzťahy založené na transakciách medzi firmou a koncový zákazník, objednávanie prebieha elektronicky, zvyčajne prostredníctvom internetu - virtuálne obchody, alebo na alebo na "elektronickom trhovisku" (marketplace)

» Slovník informatiky a techniky