ROM

Read Only Memory - počítačová pamäť umožňujúca len čítanie, nezávislá od napájania.

» Slovník informatiky a techniky