Outsourcing

Nahradenie vlastných výrobných alebo iných výkonov komerčnou službou poskytovanou externým dodávateľom

» Slovník informatiky a techniky