ATM

Asynchronous Tranfer Mode
- asynchrónny prenosový režim, výkonná sieťová technológia umožňujúca vysokorýchlostný prenos dát (vrátane multimediálnych) v lokálnych aj diaľkových sieťach (LAN, WAN)

» Slovník informatiky a techniky