IP adresa

Internet protocoll address
IP adresa je 32 bitová numerická adresa napísaná ako štyri čísla (od 0 do 255) oddelené bodkami, napr. 1.160.10.212. Slúži na identifikáciu zariadenia (zvyčajne počítača) v sieti používajúcej komunikačný protokol TPC/IP. Jednej IP adrese zodpovedá práve jedno zariadenie v sieti, ale jedno zariadenie môže mať aj viac IP adries. Pretože IP adresy nie sú ľahko zapamätateľné, alternatívne sa zariadenia označujú aj menom a doménou, v ktorej sú pripojené. Prevod doménového názvu počítača na IP adresu sa zabezpečuje pomocou služby DNS

» Slovník informatiky a techniky