ASP

Application Service Providing (Provider)
- poskytovanie aplikačných služieb: služba alebo poskytovateľ služby, ktorá zákazníkovi umožňuje firme využívať rozličný aplikačný softvér bez toho, aby firma softvér vlastnila, či už licenčne, alebo fyzicky formou inštalácie

» Slovník informatiky a techniky