ASCII

American Standard Code for Information Interchange
- predpis, podľa ktorého je znakom abecedy, čísliciam a ďalším typografickým znakom priraďovaný určený numerický kód (napr A=065)

» Slovník informatiky a techniky