CMS

CMS (angl. "Content Management System") je elektronický systém umožňujúci správu webového obsahu dostupného v sieti internet alebo intranet. Často sa môžeme tretávať s pojmom "redakčný systém", ktorý je v tejto súvislosti synonymom CMS systému.

» Slovník informatiky a techniky