CAD/CAM/CAE

CAD - Computer Aided Design
CAM - Computer Aided Manufacturing
CAE - Computer Aided Engineering
- označovanie špecializovaných aplikačných programov na navrhovanie, podporu výroby a inžinieringu, takisto označuje aj problematiku jeho využitia

» Slovník informatiky a techniky