Byte

Binary Element String
- skupina binárnych čísiel, zvyčajne 8 bitov, ktorá postačuje na počítačové vyjadrenie jedného písmena alebo číslice, napríklad kódom ASCII, základná jednotka vyjadrujúca pamäťovú kapacitu počítačových zariadení. (zvyčajne sa udáva v násobkoch: kilobyte - 1kB = 1024B, megabyte - 1MB=1024 KB, gigabyte - 1GB=1024MB)

» Slovník informatiky a techniky