Bandwidth

Šírka prenosového pásma
- určuje prenosovú kapacitu dátových sietí, zvyčajne sa uvádza v kilobitoch, megabitoch či gigabitoch za sekundu

» Slovník informatiky a techniky