Tento multimediálny e-learningový kurz obsahuje vybrané učebné materiály predmetu Strojníctvo. Predovšetkým sa zameriava na základné pojmy a princípy technológie obrábania. Pozostáva z troch hlavných tém: 1-Sústruženie, 2-Vŕtanie a 3-Frézovanie.

Aktuálny učebný kurz je zameraný na tvorbu technickej výkresovej dokumentácie v programe SolidEdge, kde detailne popisuje využitie jednotlivých modulov, funkcií a možností. Solid Edge je 3D CAD systém primárne určený pre návrh strojárskych konštrukcií. Jeho funkcie však umožňujú širšie využitie. Od dizajnu nábytku až po 3D modelovanie komplexných plôch.