V aktuálnej kategórii sa nachádzajú všetky dostupné kurzy Informatiky pre základné školy. Všetky nové kurzy týkajúce sa informačno-komunikačných technológií prosím smerujte do tejto kategórie.