V aktuálnej kategórii sa nachádzajú všetky dostupné kurzy Informatiky pre základné školy. Všetky nové kurzy týkajúce sa informačno-komunikačných technológií prosím smerujte do tejto kategórie.

Toto bude môj nový kurz a tu si napíšem základné informácie v niekoľkých vetách, o čom je tento kurz...

Názov školy: Základná škola Horná dolná

V rámci učebného kurzu s názvom v češtine "Služby internetu a tvorba WWW stránek" sa budeme zaoberať predovšetkým tvorbou jednoduchých webových aplikácií s použitím klientských aj serverových programovacích jazykov. Ukážeme si podstatu, ako sa tvoria webové aplikácie nie len z hľadiska funkcionality, ale aj bezpečnosti.

Učebný kurz Základy informatiky II. obsahovo nadväzuje na predchádzajúci učebný kurz Základy informatiky I. a zaoberá sa problematikou informačných technológií v zmysle sylaby predmetu.

Názov školy: BIVŠ - Bankový inštitút, zahraničná vysoká škola

Učebný kurz pre študentov Bankového inštitútu, zahraničnej vysokej školy sa zaoberá historickým vývojom, základnými pojmami a súvislosťami v oblasti informačných technológií a digitalizácie. Charakterizuje oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí, internetu a bezpečnosti. V rámci tohto učebného kurzu nechávam k dispozícii učebné materiály a prezentácie. Prosím študentov, aby ich v zmysle zákona č. 618/2003 nezverejňovali ani ďalej nešírili.

Názov školy: BIVŠ - Bankový inštitút, zahraničná vysoká škola

Vzorový učebný kurz Informatika pre žiakov 4. ročníka Súkromnej základnej školy pri zdravotníckom zariadení Lučivná sa zaoberá základnými pojmami a súvislosťami v oblasti informačných technológií a digitalizácie. Charakterizuje oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí, internetu a bezpečnosti. V rámci tohto učebného kurzu nechávam k dispozícii  vybrané učebné materiály a prezentácie k jednotlivým témam. Ďalšie témy budú postupne dopĺňané a aktualizované.

Hosťovské heslo: tkl-informatika

Názov školy: TKL - Tatranské kúpele Lučivná