• Digitálna učebnica Internetovej školy

  Vážené pani učiteľky, páni učitelia, rodičia a milí žiaci,

  dovoľte aby sme Vás privítali v našom e-learningovom systéme INTERNETOVÁ ŠKOLA - Digitálna učebnica.

  Na základe zmeny režimu fungovania škôl na dištančnú formu vzdelávania žiakov v dôsledku nepriaznivého vývoja situácie Covid19 sme sa rozhodli sprístupniť e-learningové riešenie pre všetkých učiteľov. Ideálne pre tých, ktorí už majú skúsenosť so systémom Moodle, alebo sa chcú naučiť s touto populárnou a používanou platformou pracovať.

  1. Zaregistrujte alebo prihláste sa,
  2. Požiadajte o vytvorenie nového kurzu a počkajte na jeho schválenie,
  3. Po schválení pridajte do kurzu vzdelávacie materiály a študijné aktivity,
  4. Pošlite odkaz na kurz s prístupovým heslom ku kurzu svojim žiakom,
  5. ...a využívajte všetky výhody e-learningu.

  Jeden kurz môže spravovať niekoľko učiteľov, takže pri jeho vytváraní si môžete prácu rozdeliť. Potom vytvoriť skupiny žiakov, pre každú skupinu si nastaviť prístupové heslo a žiak po vstupe do kurzu s týmto heslom bude automaticky zaradený do správnej skupiny. Žiaci jednotlivých skupín sa navzájom nevidia.

  Registrácia   Prihlásenie

Dostupné kurzy

Tento multimediálny e-learningový kurz obsahuje vybrané učebné materiály predmetu Strojníctvo. Predovšetkým sa zameriava na základné pojmy a princípy technológie obrábania. Pozostáva z troch hlavných tém: 1-Sústruženie, 2-Vŕtanie a 3-Frézovanie.

Aktuálny učebný kurz je zameraný na tvorbu technickej výkresovej dokumentácie v programe SolidEdge, kde detailne popisuje využitie jednotlivých modulov, funkcií a možností. Solid Edge je 3D CAD systém primárne určený pre návrh strojárskych konštrukcií. Jeho funkcie však umožňujú širšie využitie. Od dizajnu nábytku až po 3D modelovanie komplexných plôch.

E-learningové testy a učebné materiály k problematike priamej a nepriamej úmernosti. Učebný kurz je vytvorený v súlade s platnými tématicko-výchovno vzdelávacími plánmi predmetu Matematika na základných školách.