Digitálna učebnica Internetovej školy

Vážené pani učiteľky, páni učitelia, rodičia a milí žiaci,

dovoľte aby sme Vás privítali v našom e-learningovom systéme INTERNETOVÁ ŠKOLA - Digitálna učebnica.

Na základe zmeny režimu fungovania škôl na dištančnú formu vzdelávania žiakov v dôsledku nepriaznivého vývoja situácie Covid19 sme sa rozhodli sprístupniť e-learningové riešenie pre všetkých učiteľov. Ideálne pre tých, ktorí už majú skúsenosť so systémom Moodle, alebo sa chcú naučiť s touto populárnou a používanou platformou pracovať.

  1. Zaregistrujte alebo prihláste sa,
  2. Požiadajte o vytvorenie nového kurzu a počkajte na jeho schválenie,
  3. Po schválení pridajte do kurzu vzdelávacie materiály a študijné aktivity,
  4. Pošlite odkaz na kurz s prístupovým heslom ku kurzu svojim žiakom,
  5. ...a využívajte všetky výhody e-learningu.

Jeden kurz môže spravovať niekoľko učiteľov, takže pri jeho vytváraní si môžete prácu rozdeliť. Potom vytvoriť skupiny žiakov, pre každú skupinu si nastaviť prístupové heslo a žiak po vstupe do kurzu s týmto heslom bude automaticky zaradený do správnej skupiny. Žiaci jednotlivých skupín sa navzájom nevidia.

Registrácia   Prihlásenie

Available courses

Toto bude môj nový kurz a tu si napíšem základné informácie v niekoľkých vetách, o čom je tento kurz...

Názov školy: Základná škola Horná dolná

V rámci učebného kurzu s názvom v češtine "Služby internetu a tvorba WWW stránek" sa budeme zaoberať predovšetkým tvorbou jednoduchých webových aplikácií s použitím klientských aj serverových programovacích jazykov. Ukážeme si podstatu, ako sa tvoria webové aplikácie nie len z hľadiska funkcionality, ale aj bezpečnosti.

Učebný kurz Základy informatiky II. obsahovo nadväzuje na predchádzajúci učebný kurz Základy informatiky I. a zaoberá sa problematikou informačných technológií v zmysle sylaby predmetu.

Názov školy: BIVŠ - Bankový inštitút, zahraničná vysoká škola

Učebný kurz pre študentov Bankového inštitútu, zahraničnej vysokej školy sa zaoberá historickým vývojom, základnými pojmami a súvislosťami v oblasti informačných technológií a digitalizácie. Charakterizuje oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí, internetu a bezpečnosti. V rámci tohto učebného kurzu nechávam k dispozícii učebné materiály a prezentácie. Prosím študentov, aby ich v zmysle zákona č. 618/2003 nezverejňovali ani ďalej nešírili.

Názov školy: BIVŠ - Bankový inštitút, zahraničná vysoká škola

Vzorový učebný kurz Informatika pre žiakov 4. ročníka Súkromnej základnej školy pri zdravotníckom zariadení Lučivná sa zaoberá základnými pojmami a súvislosťami v oblasti informačných technológií a digitalizácie. Charakterizuje oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí, internetu a bezpečnosti. V rámci tohto učebného kurzu nechávam k dispozícii  vybrané učebné materiály a prezentácie k jednotlivým témam. Ďalšie témy budú postupne dopĺňané a aktualizované.

Hosťovské heslo: tkl-informatika

Názov školy: TKL - Tatranské kúpele Lučivná

Tento multimediálny e-learningový kurz obsahuje vybrané učebné materiály predmetu Strojníctvo. Predovšetkým sa zameriava na základné pojmy a princípy technológie obrábania. Pozostáva z troch hlavných tém: 1-Sústruženie, 2-Vŕtanie a 3-Frézovanie.

Aktuálny učebný kurz je zameraný na tvorbu technickej výkresovej dokumentácie v programe SolidEdge, kde detailne popisuje využitie jednotlivých modulov, funkcií a možností. Solid Edge je 3D CAD systém primárne určený pre návrh strojárskych konštrukcií. Jeho funkcie však umožňujú širšie využitie. Od dizajnu nábytku až po 3D modelovanie komplexných plôch.

E-learningové testy a učebné materiály k problematike priamej a nepriamej úmernosti. Učebný kurz je vytvorený v súlade s platnými tématicko-výchovno vzdelávacími plánmi predmetu Matematika na základných školách.