V aktuálnej kategórii sa nachádzajú všetky dostupné kurzy Informatiky pre základné školy. Všetky nové kurzy týkajúce sa informačno-komunikačných technológií prosím smerujte do tejto kategórie.

Učebný kurz vo forme návodu charakterizuje detailne postup inštalácie informačného systému CITO, ako aj inštaláciu, konfiguráciu a riešenie problémov klientských aplikácií spolupracujúcich s IS CITO.

Pokúsiť sa odpovedať a diskutovať, či ovplyvňuje podniková informatika konkurencieschopnosť podniku, ako sa v poslednom desaťročí vyvíjali postupy a prístupy k strategickému riadeniu IS a IKT v podnikoch a aký je obsah a proces tvorby informačnej stratégie.

Efektívna správa CMS systému Joomla 2.5! je elektronický kurz zameraný pre zoznámenie sa so základnými funkciami tohto profesionálneho systému na správu obsahu webových stránok. Ide predovšetkým o správu príspevkov, menu, štruktúry, obsahu stránky a prácu so štandardnými modulmi.

Cieľom učebného kurzu je zoznámiť sa s jednotlivými kategóriami a relevantnými parametrami aplikačného softvéru a s postupmi implementácie tohto softvéru do prevádzky.

V rámci učebného kurzu s názvom v češtine "Služby internetu a tvorba WWW stránek" sa budeme zaoberať predovšetkým tvorbou jednoduchých webových aplikácií s použitím klientských aj serverových programovacích jazykov. Ukážeme si podstatu, ako sa tvoria webové aplikácie nie len z hľadiska funkcionality, ale aj bezpečnosti.

Učebný kurz Právo pro informatiku sa zaoberá predovšetkým elektronickým obchodovaním, možnosťami elektronickej platby, e-marketingom a právnymi aspektami jednotlivých technológií.

Učebný kurz Základy informatiky II. obsahovo nadväzuje na predchádzajúci učebný kurz Základy informatiky I. a zaoberá sa problematikou informačných technológií v zmysle sylaby predmetu.

Učebný kurz pre študentov Bankového inštitútu, zahraničnej vysokej školy sa zaoberá historickým vývojom, základnými pojmami a súvislosťami v oblasti informačných technológií a digitalizácie. Charakterizuje oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí, internetu a bezpečnosti. V rámci tohto učebného kurzu nechávam k dispozícii učebné materiály a prezentácie. Prosím študentov, aby ich v zmysle zákona č. 618/2003 nezverejňovali ani ďalej nešírili.

Učebný kurz Informatika pre žiakov 4. ročníka Súkromnej základnej školy pri zdravotníckom zariadení Lučivná sa zaoberá základnými pojmami a súvislosťami v oblasti informačných technológií a digitalizácie. Charakterizuje oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí, internetu a bezpečnosti. V rámci tohto učebného kurzu nechávam k dispozícii  vybrané učebné materiály a prezentácie k jednotlivým témam. Ďalšie témy budú postupne dopĺňané a aktualizované.