Digitálna učebnica vznikla ako ďalší z dostupných modulov vzdelávacieho systému Internetová škola. Postupným zdokonaľovaním systému elektronického vzdelávania (LMS), ako aj pridávanie nových učebných kurzov nám umožňuje predstaviť Vám našu digitálnu učebnicu v podobe, v akej ju môžete vidieť dnes. Ide o komplexný, flexibilný a modulárny systém využívajúci najmodernejšie prvky elektronického vzdelávania.


Digitálna učebnica Internetovej školy je založená na systéme elektronického vzdelávania Moodle. Uvádzame niekoľko voľne dostupných materiálov, ktoré Vám môžu uľahčiť nie len prezeranie, ale hlavne samotné vytváranie vlastných e-learningových kurzov.

  Available courses

  Učebný kurz vo forme návodu charakterizuje detailne postup inštalácie informačného systému CITO, ako aj inštaláciu, konfiguráciu a riešenie problémov klientských aplikácií spolupracujúcich s IS CITO.

  Pokúsiť sa odpovedať a diskutovať, či ovplyvňuje podniková informatika konkurencieschopnosť podniku, ako sa v poslednom desaťročí vyvíjali postupy a prístupy k strategickému riadeniu IS a IKT v podnikoch a aký je obsah a proces tvorby informačnej stratégie.

  Efektívna správa CMS systému Joomla 2.5! je elektronický kurz zameraný pre zoznámenie sa so základnými funkciami tohto profesionálneho systému na správu obsahu webových stránok. Ide predovšetkým o správu príspevkov, menu, štruktúry, obsahu stránky a prácu so štandardnými modulmi.

  Cieľom učebného kurzu je zoznámiť sa s jednotlivými kategóriami a relevantnými parametrami aplikačného softvéru a s postupmi implementácie tohto softvéru do prevádzky.

  V rámci učebného kurzu s názvom v češtine "Služby internetu a tvorba WWW stránek" sa budeme zaoberať predovšetkým tvorbou jednoduchých webových aplikácií s použitím klientských aj serverových programovacích jazykov. Ukážeme si podstatu, ako sa tvoria webové aplikácie nie len z hľadiska funkcionality, ale aj bezpečnosti.

  Učebný kurz Právo pro informatiku sa zaoberá predovšetkým elektronickým obchodovaním, možnosťami elektronickej platby, e-marketingom a právnymi aspektami jednotlivých technológií.

  Učebný kurz Základy informatiky II. obsahovo nadväzuje na predchádzajúci učebný kurz Základy informatiky I. a zaoberá sa problematikou informačných technológií v zmysle sylaby predmetu.

  Učebný kurz pre študentov Bankového inštitútu, zahraničnej vysokej školy sa zaoberá historickým vývojom, základnými pojmami a súvislosťami v oblasti informačných technológií a digitalizácie. Charakterizuje oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí, internetu a bezpečnosti. V rámci tohto učebného kurzu nechávam k dispozícii učebné materiály a prezentácie. Prosím študentov, aby ich v zmysle zákona č. 618/2003 nezverejňovali ani ďalej nešírili.

  Učebný kurz Informatika pre žiakov 4. ročníka Súkromnej základnej školy pri zdravotníckom zariadení Lučivná sa zaoberá základnými pojmami a súvislosťami v oblasti informačných technológií a digitalizácie. Charakterizuje oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí, internetu a bezpečnosti. V rámci tohto učebného kurzu nechávam k dispozícii  vybrané učebné materiály a prezentácie k jednotlivým témam. Ďalšie témy budú postupne dopĺňané a aktualizované.

  Tento multimediálny e-learningový kurz obsahuje vybrané učebné materiály predmetu Strojníctvo. Predovšetkým sa zameriava na základné pojmy a princípy technológie obrábania. Pozostáva z troch hlavných tém: 1-Sústruženie, 2-Vŕtanie a 3-Frézovanie.

  Aktuálny učebný kurz je zameraný na tvorbu technickej výkresovej dokumentácie v programe SolidEdge, kde detailne popisuje využitie jednotlivých modulov, funkcií a možností. Solid Edge je 3D CAD systém primárne určený pre návrh strojárskych konštrukcií. Jeho funkcie však umožňujú širšie využitie. Od dizajnu nábytku až po 3D modelovanie komplexných plôch.

  E-learningové testy a učebné materiály k problematike priamej a nepriamej úmernosti. Učebný kurz je vytvorený v súlade s platnými tématicko-výchovno vzdelávacími plánmi predmetu Matematika na základných školách.


  Správy a oznamy

  Picture of Mgr. René Klaučo, PhD.
  Nová generácia informačného systému
  by Mgr. René Klaučo, PhD. - Tuesday, 25 July 2017, 4:02 PM
   
  Vážení vyučujúci a študenti, práve v tejto chvíli (25.07.2017) bola spustená najnovšia verzia informačného systému pre podporu online vzdelávania. Zároveň bol inovovaný aj design, ktorý je jednoduchší, prehľadnejší a zároveň poskytuje viac funkčnosti, ako predchádzajúce prostredie. Ospravedlňujeme sa za krátky výpadok dostupnosti služieb. Od tejto chvíle sa môžete zoznámiť s funkciami a možnosťami nového systému.


  Tags:
   
  Picture of Mgr. René Klaučo, PhD.
  Nová verzia e-learningového systému
  by Mgr. René Klaučo, PhD. - Saturday, 14 November 2015, 10:19 AM
   

  09.11.2015 bola uvoľnená nová verzia e-learningového systému s novými možnosťami.

   
  Picture of Mgr. René Klaučo, PhD.
  Migrácia servera na novú architektúru
  by Mgr. René Klaučo, PhD. - Sunday, 23 February 2014, 12:22 PM
   

  Momentálne zo strany poskytovateľa služieb prebieha zmena serverovej architektúry a migrácia dát na servery založenej na novej architektúre. Prosíme preto vážených používateľov o strpenie v prípade krátkeho (niekoľko minútového) výpadku našich aplikácií.

   
  Picture of Mgr. René Klaučo, PhD.
  Novinka! Podstatné zrýchlenie e-learningovej aplikácie
  by Mgr. René Klaučo, PhD. - Sunday, 23 February 2014, 12:08 PM
   

  Vážení používatelia, na základe Vašich ohlasov týkajúcich sa rýchlosti našej aplikácie boli uskutočnené veľmi významné zmeny v databáze zabezpečujúce rýchly a spoľahlivý chod aplikácie nie len v tejto chvíli, ale aj do budúcnosti. Od dnešného dňa je naša aplikácia podstatne rýchlejšia a pružnejšia. Tešíme sa na vaše ohlasy.

   
  Picture of Mgr. René Klaučo, PhD.
  Prepočet českej klasifikácie do ECTS stupnice
  by Mgr. René Klaučo, PhD. - Sunday, 5 January 2014, 3:07 PM
   

  Často sa stretávam s otázkami študentov, akému rozsahu zodpovedajú jednotlivé hodnotenia 4-stupňovej českej klasifikačnej stupnice. Uvádzam tabuľku prepočtov zverejnenú v článku časopisu http://www.tyden.cz:

  klasifikacia-prepocet

  Číselná klasifikácia však nezodpovedá často používanej klasifikácii na Slovensku, keďže na hodnotenie E je štandardne potrebné získať minimálne 60 percent, kým v uvedenej klasifikácii stačí získať 50 percent.